Archive from januari, 2017
jan 28, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING & kungörelser 29 januari – 5 februari 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 29 januari – 5 februari 2017

 

Söndag, 29 januari, 4:e söndagen under året

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.00 Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde

 

Måndag, 30 januari,

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 31 januari, S:t Giovanni Bosco, präst

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Onsdag, 1 februari, S:t Blasius, biskop och martyr

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde, efter mässan – blasiusvälsignelsen

 

Torsdag, 2 februari, det Gudsvigda livets dag

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Fredag, 3 februari, S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 4 februari

9.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndag, 5 februari, Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4 i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde, kl.13.00-17.30: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku), kl. 16.00: 18 februari

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 11 februari

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10:00: 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 28/12; 26/1/2018.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12

 

 

Kungörelser, 4:e söndagen under året, 29– 01 – 2017

 

  1. Vi välkomnar till Bibelkurs i Skövde med diakon Björn Håkonsson, program finns på anslagstavlan.
  2. Nu på onsdag firar vi den helige Blasius, biskop och martyr som också är skyddshelgon för alla som drabbas av halssjukdomar och besvär och för alla som på ett speciellt sätt använder röst i sitt arbete. Denna dag efter mässan blir det speciella blasiusvälsignelsen.
  3. Nu på torsdag, den 2 februari, firar vi det Gudsvigda livets dag, denna dag välkomnar vi till den heliga mässan kl. 18.00 i Skövde och till tillbedjan efter mässan. Vi kommer att be för alla ordenssystrar och ordensbröder i vårt stift och också om nya kallelser till det gudsvigda livet.
  4. Lördagen, den 4 februari, kl. 9.00 firas mässa i Gheez-riten i Lidköping.
  5. Nästa söndag firar vi Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet.
jan 22, 2017 - Kungörelser    1 Comment

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 22 – 29 januari 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 22 – 29 januari 2017

Söndag, 22 januari, 3:e söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

16.00 Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku)

 

Måndag, 23 januari,

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 24 januari, S:t Francois de Sales, biskop och kyrkolärare

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Onsdag, 25 januari, den helige Paulus omvändelse, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 26 januari, S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 27 januari,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 28 januari

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndag, 29 januari, 4:e söndagen under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.00 Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4 i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde, kl.13.00-17.30: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku), kl. 16.00: 18 februari

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 11 februari

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10:00: 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 28/12; 26/1/2018.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 4/2, 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12

 

Kungörelser, 3:e söndagen under året, 22– 01 – 2017

  1. Vi välkomnar till Bibelkurs i Skövde med diakon Björn Håkonsson, program finns på anslagstavlan. Vi ber alla som tänker delta i kursen att skriva sitt namn på listan på anslagstavlan eller anmäla sig till expeditionen, så att vi kan beräkna och förberedda enkel mat.
  2. På anslagstavlan finns information om pilgrimsresa till Fatima.
  3. Under de kommande månaderna, till och med september, kommer vi inte att fira mässor i Mariestad och i Falköping.
jan 5, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 1 – 8 januari 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 1 – 8 januari 2017

Skaraborgs katolska församling

 

Söndag, 1 januari, Guds heliga Moder Marias högtid

11.30 Mässa i Skövde

16.00 Mässa i Lidköping (OBS TIDEN!)

 

Måndag, 2 januari, S:t Basilios den store och S:t Gregorios av Naziansos, biskopar och kyrkolärare

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 3 januari, Jesu heliga namn

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Onsdag, 4 januari,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 5 januari

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 6 januari, Epifania – Herrens uppenbarelse, högtid

9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

 

Lördag, 7 januari

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndag, 8 januari, Herrens dop, fest

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 14/01/2017, 11/02/2017.