Archive from oktober, 2016
okt 30, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 30 oktober – 6 november 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 30 oktober – 6 november 2016

 

Söndagen, 30 oktober,

31 söndagen under året under året

 

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

16.00 Mässa för konfirmander och deras familjer i Skövde

Måndag, 31 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 1 november,
ALLA HELGONS DAG

INGEN MÄSSA

Onsdag, 2 november,

ALLA SJÄLARS DAG

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 3 november,

8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 4 november,

S:t Carlo Borromeo, biskop

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 5 november,

ALLA HELGONS DAG, högtid

9.00 Mässa i gheez-riten i Lidköping

15.00 Katekets möte i Lidköping

18.00 Mässa i Lidköping

18.00 Mässa i Skövde

Söndagen, 6 november,

32 söndagen under året under året

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), 13  november, kl. 13.30 (obs tiden!)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), 20 november, kl. 14.00
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5/11, 3/12.

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku): 12 november, kl. 16.00

 

 

Kungörelser, 31 söndagen under året, 30 – 10 – 2016

 

 1. Under november månad ber vi för våra avlidna nära och kära. Låt oss komma ihåg dem i våra böner. Skriv era avlidnas namn på lapparna som finns i vapenhuset, vi ber för dem under rosenkransen i november och inför söndags mässor.
 2. På grund av detta att vi kommer att delta i mässan med påven Franciskus, den 1 november på Alla Helgons dag, denna dag firar vi ingen mässa i församlingen. Enligt det som biskop Anders har bestämt, finns det möjlighet att fira Alla Helgons dag, lördagen, den 5 november. Denna dag kommer vi att fira mässor både i Lidköping och i Skövde.
 3. Beställda biljetter till påvens mässa i Malmö kan hämtas i expeditionen.
 4. I vapenhuset finns det en informations lapp för dem som anmält sig till buss resa till påvens mässa.
 5. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Fatima.
 6. kateketerna har sitt möte nu på lördag, 5 november, kl. 15.00 i Lidköping.
 7. SKÖVDE: idag har det brödförsäljning. Pengarna som samlas vid brödförsäljningen kommer att gå till de drabbade av orkanen Matthew på Haiti.
okt 30, 2016 - Kungörelser    No Comments

Veckans gudstjänstordning 23 – 30/10 & kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 23 – 30 oktober 2016

 

Söndagen, 23 oktober,

30 söndagen under året under året

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 24 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 25 oktober,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna – den helige Antonius av Padua

Onsdag, 26 oktober,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 27 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka

Fredag, 28 oktober,

S:t Simon och S:t Judas, apostlar, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 29 oktober,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 30 oktober,

31 söndagen under året under året

 

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

16.00 Mässa för konfirmander och deras familjer i Skövde

 

Kungörelser, 30 söndagen under året, 23 – 10 – 2016

 

 1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Katekesen blir nu på tisdag, den 25 oktober, kl. 19.00 i Skövde. Alla är välkomna.
 2. Nu på torsdag, 27 oktober, kl. 17.30, ber vi rosenkransen i Skara domkyrka, vi välkomnar till denna gemensamma bön.
 3. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.
 4. Under november månad ber vi för våra avlidna nära och kära. Låt oss komma ihåg dem i våra böner. Skriv era avlidnas namn på lapparna som finns i vapenhuset, vi ber för dem under rosenkransen i november och inför söndags mässor.
 5. På grund av detta att vi kommer att delta i mässan med påven Franciskus, den 1 november på Alla Helgons dag, denna dag firar vi ingen mässa i församlingen. Enligt det som biskop Anders har bestämt, finns det möjlighet att fira Alla Helgons dag, lördagen, den 5 november. Denna dag kommer vi att fira mässor både i Lidköping och i Skövde.
 6. Beställda biljetter till påvens mässa i Malmö, kan hämtas i expeditionen.
 7. I vapenhuset finns det också en informations lapp för de som anmält sig till buss resa till påvens mässa.
 8. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Fatima.
 9. Nästa söndag, anordnas det brödförsäljning. Pengarna som samlas vid brödförsäljningen också kommer att gå till de drabbade av orkanen Matthew på Haiti.
okt 16, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 16 – 23 oktober 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 16 – 23 oktober 2016

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndagen, 16 oktober,
(VÄRLDSMISSIONSSÖNDAGEN)

29 söndagen under året under året

(Biskopens visitation)

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

Ingen undervisning i Skövde denna söndag

11.30 Mässa i Skövde – KONFIRMATION

16.30 Mässa i Lidköping – 50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping

 

Måndag, 17 oktober,

S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 18 oktober,
S:t Lukas, evangelist, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna – den helige Berard och följeslagare, den franciskanska ordens protomartyrer

 

Onsdag, 19 oktober,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 20 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 21 oktober,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 22 oktober,

S:t Johannes Paulus II, påve

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndagen, 23 oktober,

30 söndagen under året under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5/11, 3/12.

 

 

Kungörelser, 29 söndagen under året, 16 – 10 – 2016

 

 1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Katekesen blir nu på tisdag, den 18 oktober, kl. 19.00 i Skövde. Alla är välkomna.

 

 

 1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.
okt 8, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 9 – 16 oktober 2016 & kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 9 – 16 oktober 2016

Söndagen, 9 oktober,
28 söndagen under året under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Måndag, 10 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 11 oktober,
S:t Johannes XXIII, påve

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna – den helige Franciskus av Assisi

 

Onsdag, 12 oktober,

S:t Serafin av Monte Granaro, präst, kapucinbroder

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 13 oktober,

Den salige Honoratus av Biala Podlaska, präst, kapucinbroder

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 14 oktober,
(
Biskopens visitation)

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 15 oktober,

(Biskopens visitation)

17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndagen, 16 oktober,
(VÄRLDSMISSIONSSÖNDAGEN)

29 söndagen under året under året

(Biskopens visitation)

 

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

Ingen undervisning i Sövde denna söndag

11.30 Mässa i Skövde – KONFIRMATION

16.30 Mässa i Lidköping – 50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping

 

Biskopens visitation i vår församling:

fredag, 14/10 (Skövde)
17.30 – församlingen ber rosenkransen
18.00 – mässa efter mässan – tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet (ca 45 min.)

lördag, 15/10 (Skövde)
13.00 – lunch med församlingens kateketer
17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders
17.30 – församlingen ber rosenkransen
18.00 – söndagsvigiliemässa

söndag, 16/10 (Skövde och Lidköping)
10.00 – mässa på kroatiska
11.30 – mässa med konfirmation i Skövde, efter mässan – kyrkkaffe med konfirmandernas familjer; möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets medlemmar i Skövde
16.30 – LIDKÖPING – mässa (50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping), kyrkkaffe – möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets från Lidköping

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 16/10, 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5/11, 3/12.

Kungörelser, 28 söndagen under året, 9 – 10 – 2016

 1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Katekesen blir nu på tisdag, den 11 oktober, kl. 19.00 i Skövde. Alla är välkomna.
 1. Nu på torsdag firar vi den salige Honoratus av Biala Podlaska, kapucinbroder; denna dag – torsdagen, den 12 oktober, firar vi mässa i Skövde kl. 18.00.
 1. Nästa söndag, den 16 oktober, blir det ingen undervisning för grupperna 5 – 9 i Skövde.
 1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.
 1. 14 – 16 oktober kommer biskop Anders Arborelius med visitation till vår församling. Programmet för biskopens visitation finns på lapparna med veckans gudstjänstordning. Vi välkomnar till mässorna som biskop Anders kommer att fira under besöket i vår församling. Söndagen, den 16 oktober, under mässa i Skövde kommer biskopen att konfirmera ungdomarna från vår församling. I Lidköping, tillsammans med biskopen firar vi 50 års jubileum av kapells invigning.

fredag, 14/10 (Skövde)

kl. 17.30 – församlingen ber rosenkransen
kl. 18.00 – mässa efter mässan – tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet (ca 45 min.)

lördag, 15/10 (Skövde)

kl. 13.00 – lunch med församlingens kateketer

kl. 17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders

kl. 17.30 – församlingen ber rosenkransen

kl. 18.00 – söndagsvigiliemässa

söndag, 16/10 (Skövde och Lidköping)
kl. 10.00 – mässa på kroatiska
kl. 11.30 – mässa med konfirmation i Skövde, efter mässan – kyrkkaffe med konfirmandernas familjer; möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets medlemmar i Skövde
kl. 16.30 – LIDKÖPING – mässa (50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping), kyrkkaffe – möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets från Lidköping

Information från Stiftet ang. påvenbesök:

Kära vänner,

Som ni redan känner till firar Påve Franciskus Mässan på Swedbank stadion i Malmö tisdagen den 1 november kl. 09:30. Biljetterna till Mässan kommer att vara gratis och lätta att få tag på eftersom vi förfogar över 19 000 platser.

Nu har vi fått besked om hur biljettdistributionen till mässan kommer att gå till. Det är i första hand församlingar, missioner och de orientalisk-katolska kyrkorna som skall ansvara för utdelning av biljetter. Det innebär följande:

 • Varje församling/mission/orientalisk-katolsk kyrka kommer att få pappersbiljetter sända till sig per post direkt från Swedbank stadion.
 • För att detta skall fungera måste varje församling/mission/orientalisk-katolsk kyrka i förhand anmäla till biskopsämbetet hur många biljetter de kan tänkas behöva.  Detta antal skall anges via e-post till kontakt@katolskakyrkan.se senast den 13 oktober.
 • Det är församlingens/missionens/orientalisk-katolska kyrkans ansvar att ta emot anmälningar. Vi ber er omgående sätta upp anmälningslistor på era anslagstavlor. Församlingen/missionen/orientalisk-katolska kyrkan bör utse en person som ansvarar för själva biljettdistributionen.
 • Säkerhetspolisen har gått med på att biljetterna inte längre är personliga. Däremot måste alla kunna visa upp biljett och legitimation vid entrén till Swedbank stadion.
 • Om ni vill ansluta till församlingarnas bussresor till Swedbank stadion; var tydliga med att ni har egen mässbiljett och bara behöver en plats på bussen.
 • När ni anger antalet biljetter som ni behöver; ange då också om någon i församlingen behöver handikapplatser.

Stiftet vill uppmuntra alla att omgående starta förberedelserna för en resa till Malmö så att stadion är fullsatt när påve Franciskus kommer den 1 november.

 

Observera att insläppet till Stadion kommer att starta tidigt på morgonen så att alla är på plats innan dörrarna stängs kl. 09:00. Swedbank stadion kommer att vara öppet redan från 06:30.
Information till allmänheten om biljetthantering kommer att stå på stiftets hemsida onsdagen den 5 oktober.

okt 1, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING & kungörelser 2 – 9 oktober 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 2 – 9 oktober 2016

Söndagen, 2 oktober,
27 söndagen under året under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 9 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 3 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 4 oktober,
S:t Franciskus av Assisi, den franciskanska ordens grundare, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde, efter mässan – välsignelse av husdjur

Onsdag, 5 oktober,

S:t Faustina Kowalska, ordenskvinna

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 6 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 7 oktober,
S:t Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 8 oktober,

Den saliga jungfru Maria av Rosenkransen,

11.00 Mässa på tagalog i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 9 oktober,
28 söndagen under året under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

 

 

Biskopens visitation i vår församling:

fredag, 14/10 (Skövde)

 1. 17.30 – församlingen ber rosenkransen
  kl. 18.00 – mässa

efter mässan – tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet (ca 45 min.)

lördag, 15/10 (Skövde)

 1. 13.00 – lunch med församlingens kateketer
 2. 17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders
 3. 17.30 – församlingen ber rosenkransen
 4. 18.00 – söndagsvigiliemässa

söndag, 16/10 (Skövde och Lidköping)

 1. 10.00 – mässa på kroatiska
 2. 11.30 – mässa med konfirmation i Skövde, efter mässan – kyrkkaffe med konfirmandernas familjer; möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets medlemmar i Skövde
 3. 16.30 – LIDKÖPING – mässa (50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping), kyrkkaffe – möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets från Lidköping

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

 

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 8/10, 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 18/9, 16/10, 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 1/10, 5/11, 3/12.

 

Kungörelser, 27 söndagen under året, 2 – 10 – 2016

 

 

 1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Datum för katekeser finns på anslagstavlan. Alla är välkomna.

 

 1. Under den kommande veckan firar vi följande högtider: på tisdag – den helige Franciskus av Assisi, den franciskanska ordens grundare; på fredag – den heliga Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron och på lördag – den saliga jungfru Maria av Rosekransen, som är vår kyrkas i Skövde patronat dag. På ett speciellt sätt välkomnar vi till på dessa dagar till rosenkransen, kl. 17.30 och till den heliga mässa kl. 18.00 i Skövde

 

Välsignelse av husdjur kommer att äga rum den 4 oktober, tisdag, efter kvälls mässan i Skövde.

 

 1. Nu på lördag, den 8 oktober, firas det mässa på tagalog i Skövde, kl. 11.00.

 

 1. Nästa söndag, den 9 oktober, är det grupperna 1 – 4 i Skövde som har sin undervisning; undervisningen börjar kl. 10.00.

 

 1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.

 

 1. 14 – 16 oktober kommer biskop Anders Arborelius med visitation till vår församling. Programmet för biskopens visitation finns på lapparna med veckans gudstjänstordning.

 

 1. HELIG MÄSSA I SWEDBANK STADION MED PÅVE FRANCISKUS – 1 NOVEMBER 2016

 

I veckan blev det äntligen klart att det blir på Swedbank stadion i Malmö som påve Franciskus firar helig mässa tisdagen den 1 november kl. 09:30. Swedbank stadion är en fotbollsstadion som tar en publik på 19 000 personer.

Stiftet arbetar nu intensivt med att få klart biljetthanteringen till mässan, men eftersom platsen för mässan fastställdes så sent återkommer vi med datum för när biljetterna släpps.

 

Vi uppmanar alla församlingar att utse minst en person som hjälper församlingsmedlemmar som är osäkra på hantering av datorer och internet att skaffa biljetter. Det är mycket viktigt att alla får samma chans att skaffa biljett.

Stiftet vill uppmuntra alla att omgående starta förberedelserna för en resa till Malmö så att Swedbank stadion är fullsatt när påve Franciskus kommer den 1 november.

 

Observera att insläppet till mässan kommer att starta tidigt på morgonen så att alla är på plats innan mässan börjar kl. 09:30.
Det vi vet om biljetterna till mässan nu är följande:

 • Eftersom vi kommer att ha 19 000 platser kommer det inte att bli svårt att få biljett.
 • Biljetterna till mässan med påve Franciskus kommer att vara gratis.
 • På grund av säkerhetspolisens krav kommer alla bli tvungna att skaffa sin biljett genom registrering på en biljettsida på internet.
 • Varje person kommer endast att kunna beställa ett visst antal biljetter.
 • Biljetterna kommer att vara personliga med namn på den som har beställt dem.
 • Vid entrén till mässan måste alla kunna visa upp biljett samt legitimation.

Vi återkommer så fort vi kan om datum för biljettsläpp och övrig praktisk information.

Tack för er förståelse!