Archive from juni, 2016
jun 26, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING & KUNGÖRELSER

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 26 juni – 3 juli 2016
Söndagen, 26 juni,
13 söndagen under året under året
9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 27 juni, 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 28 juni,

 

8.00 Mässa i Skövde (OBS tiden!)

18.00 Mässa i Lidköping (helsmålsmässa – S:t Petrus & S:t Paulus, apostlar, högtid)

Onsdag, 29 juni,

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 30 juni, 8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 1 juli,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 2 juli, 18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 3 juli,
14 söndagen under året under året
 9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på polska i Lidköping, kl. 18.00: 9 och 16 juli, 6 och 20 augusti. (Msze św. po polsku w Lidköping, godz. 18.00: 9 lipiec, 16 lipiec, 6 sierpień 20 sierpień.)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 9/7, 13/8.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

 

Kungörelser, 13 söndagen under året, 26 – 06 – 2016

  1. Nu på onsdag firar vi de heliga apostlarna Petrus och Paulus, vilket är av kyrkan påbjuden högtid. Det innebär att vi denna dag har både plikt och privilegium att delta i den heliga mässan. I samband med denna högtid firas det heliga mässan (en vigiliemässa) i Lidköping på tisdag kl. 18.00. På grund av det firas tisdagens mässa i Skövde kl. 8.00.

 

jun 19, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 19 juni – 26 juni 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 19 juni – 26 juni 2016

Skaraborgs katolska församling

Söndagen, 19 juni,
12 söndagen under året under året
9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 20 juni, 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 21 juni,
S:t Aloisius Gonzaga, ordensman

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Onsdag, 22 juni,

S:t John Fisher och S:t Thomas More, martyrer

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 23 juni, 8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 24 juni,
S:t Johannes Döparens födelse, högtid
17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 25 juni, 18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 26 juni,
13 söndagen under året under året
 9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på polska i Lidköping, kl. 18.00: 9 och 16 juli, 6 och 20 augusti. (Msze św. po polsku w Lidköping, godz. 18.00: 9 lipiec, 16 lipiec, 6 sierpień 20 sierpień.)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

jun 12, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 12 – 19 juni 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 12 – 19 juni 2016
Söndagen, 12 juni,
11 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 13 juni,

S:t Antonius av Padua, präst och kyrkolärare

8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 14 juni,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Onsdag, 15 juni,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 16 juni, 8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 17 juni,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 18 juni, 18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 19 juni,
12 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på polska i Lidköping, kl. 18.00: 9 och 16 juli, 6 och 20 augusti. (Msze św. po polsku w Lidköping, godz. 18.00: 9 lipiec, 16 lipiec, 6 sierpień 20 sierpień.)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

jun 5, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 5 – 12 juni 2016 och kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 5 – 12 juni 2016

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndagen, 5 juni,
10 söndagen under året

(Denna dag helgonförklaras Maria Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus i Rom.)

9.00 Mässa i Lidköping (tacksägelsemässa för helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad)

11.30 Mässa i Skövde (tacksägelsemässa för helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad)

Efter mässan – Gemensam vårterminens avslutning i Skövde

Måndag, 6 juni,

Sveriges nationaldag

8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 7 juni,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Efter mässan – katekes för vuxna

Onsdag, 8 juni,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 9 juni, 8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 10 juni,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 11 juni, 11.00 Mässa på tagalog i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 12 juni,
11 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Katekes för barn och ungdomar: Avslutning 5 juni 2016.
Konfirmandundervisning i Skövde: avslutning 5 juni 2016.

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på polska i Lidköping, kl. 18.00: 9 och 16 juli, 6 och 20 augusti. (Msze św. po polsku w Lidköping, godz. 18.00: 9 lipiec, 16 lipiec, 6 sierpień 20 sierpień.)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 11/6, 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.