Archive from mars, 2016
mar 31, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 27 mars – 3 april 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 27 mars – 3 april 2016
Söndag, 27 mars,

PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE

9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 28 mars,

ANNANDAG PÅSK

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

11.30 Gudstjänst i Gheez-rit i Lidköping

Tisdag i Påskoktaven, 29 mars, 17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde, efter mässan novena inför Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag;

Onsdag i Påskoktaven, 30 mars, 17.30 Rosenkransen i Skövde (OBS tiden)

18.00 Mässa i Skövde, efter mässan novena inför Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, därefter – bönegrupp träff

Torsdag i Påskoktaven,
31 mars,
8.00 Mässa i Skövde, efter mässan novena inför Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

17.30 Rosenkransen i Skara

Fredag i Påskoktaven, 1 april, 17.30 Rosenkransen i Skövde (OBS tiden)

18.00 Mässa i Skövde, sakramental tillbedjan och novena inför Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Lördag i Påskoktaven, 2 april, 9.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde, efter mässan novena inför Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Söndag, 3 april,

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN – DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

mar 18, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 20 – 28 mars 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 20 – 28 mars 2016

Söndag, 20 mars, Palmsöndagen – Passionssöndagen
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde
Måndag, 21 mars,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 22 mars, INGEN GUDSTJÄNST
Onsdag, 23 mars,
17.30 Rosenkransen i Skövde (OBS tiden)
18.00 Mässa i Skövde
DE HELIGA TRE PÅSKDAGARNA (TRIDUUM SACRUM)
Torsdag, 24 mars, SKÄRTORSDAGEN
17.00 Mässa i Lidköping
19.00 Mässa i Skövde
Fredag, 25 mars,
LÅNGFREDAGEN – HERRENS LIDANDE OCH DÖD
9.00 Gudstjänst i Gheez-rit i Lidköping
15.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död i Lidköping
18.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död i Skövde
Lördag, 26 mars, PÅSKAFTON
11.00 Błogosławieństwo pokarmów (po polsku) w Skövde
11.45 Matvälsignelse i Skövde (på svenska)
15.00 Błogosławieństwo pokarmów (po polsku) w Skövde
15.45 Matvälsignelse i Skövde (på svenska)

18.00 Påskvaka i Lidköping (matvälsignelse efter gudstjänsten)
21.00 Påskvaka i Skövde (matvälsignelse efter gudstjänsten)
Söndag, 27 mars,
PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
Måndag, 28 mars,
ANNANDAG PÅSK
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
11.30 Gudstjänst i Gheez-rit i Lidköping

mar 14, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 13 – 20 mars 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 13 – 20 mars 2016

Söndag, 13 mars, 5e söndagen i fastan
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Mariestad
Måndag, 14 mars,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 15 mars,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan – katekes för vuxna
Onsdag, 16 mars,
17.30 Rosenkransen i Skövde (OBS tiden)
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan – första träffen för bönegrupp
Torsdag, 17 mars,
8.00 Mässa i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping
Fredag, 18 mars,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Skövde
18.00 Rosenkransen och korsvägsandakt (på Gheez) i Lidköping
Lördag, 19 mars, S:t Josef, jungfru Marias brudgum, högtid
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Söndag, 20 mars, Palmsöndagen – Passionssöndagen
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde

mar 6, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 6 – 13 mars 2016

Söndag, 6 mars, 4e söndagen i fastan
Församlingens fastereträtt
8.30 Möjlighet till bikt i Lidköping
9.00 Mässa i Lidköping (möjlighet till bikt under mässan)
11.30 Mässa i Skövde (möjlighet till bikt under mässan)
Måndag, 7 mars,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 8 mars,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan – katekes för vuxna
Onsdag, 9 mars,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 10 mars,
8.00 Mässa i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping
Fredag, 11 mars,
8.00 Mässa i Skövde (OBS tiden)
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Korsvägsandakt i Skövde
18.00 Rosenkransen och korsvägsandakt (på Gheez) i Lidköping
Lördag, 12 mars,
11.00 Mässa på tagalog i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 13 mars, 5e söndagen i fastan
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Mariestad