Archive from februari, 2016
feb 27, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 28 februari – 6 mars 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 28 februari – 6 mars 2016

Söndagen, 28 februari, 3e söndagen i fastan
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping
Måndag, 29 februari,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 1 mars,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan – katekes för vuxna
Onsdag, 2 mars,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 3 mars,
8.00 Mässa i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping
Fredag, 4 mars, församlingens fastereträtt
17.00 Möjlighet till bikt i Skövde
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Skövde
18.00 Rosenkransen och korsvägsandakt (på Gheez) i Lidköping
Lördag, 5 mars, församlingens fastereträtt
9.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping
12.00 Botandakt och möjlighet till bikt i Lidköping
16.00 Samling i kyrka för barn och vuxna i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Efter mässan – enkel måltid och katekes för vuxna
Söndagen, 6 mars, 4e söndagen i fastan, församlingens fastereträtt
8.30 Möjlighet till bikt i Lidköping
9.00 Mässa i Lidköping (möjlighet till bikt under mässan)
11.30 Mässa i Skövde (möjlighet till bikt under mässan)

feb 21, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 21-28 februari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 21 februari – 28 februari 2016

Söndagen, 21 februari, 2a söndagen i fastan
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde
Måndag, 22 februari,
Den helige aposteln Petrus biskopsstol, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 23 februari,
S:t Polykarpos, biskop och martyr
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan – katekes för vuxna
Onsdag, 24 februari,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 25 februari,
8.00 Mässa i Skövde
17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping
Fredag, 26 februari,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakt i Skövde
18.00 Rosenkransen och korsvägsandakt (på Gheez) i Lidköping
Lördag, 27 februari,
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 28 februari, 3e söndagen i fastan
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping

 
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

feb 13, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 14 – 21 februari 2016

Söndagen, 14 februari,
1a söndagen i fastan
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.30 – 15.00 – f. John Bashobora predikar, förbön

Måndag, 15 februari,

S:t Sigfrid, biskop

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Efter mässan, fram till kl. 21.30 –
f. John Bashobora predikar, förbön

Tisdag, 16 februari, 17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Efter mässan, fram till kl. 21.30 – f. John Bashobora predikar, förbön

Onsdag, 17 februari,

De sju grundarna av servitorden

18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 18 februari,

 

8.00 Mässa i Skövde

18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping

Fredag, 19 februari,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och korsvägsandakt i Skövde

18.00 Rosenkransen och korsvägsandakt (på Gheez) i Lidköping

Lördag, 20 februari, 18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 21 februari,
2a söndagen i fastan
9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

18.00 Mässa på polska i Skövde

Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

 

 

 

 

 

feb 7, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 7 – 14 februari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 7 februari – 14 februari 2016
Söndagen, 7 februari,
KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest
9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

 

Måndag, 8 februari,

S:ta Josefina Bakhita, jungfru

8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 9 februari, 17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Onsdag, 10 februari,

ASKONSDAGEN (faste- och abstinensdag)

18.00 Mässa med välsignelsen och utdelandet av askan, rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa med välsignelsen och utdelandet av askan i Lidköping

Torsdag, 11 februari,

Den saliga jungfru Maria av Lourdes

8.00 Mässa i Skövde

18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping

Fredag, 12 februari,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och korsvägsandakt i Skövde

Lördag, 13 februari, 11.00 Mässa på tagalog i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Efter mässan, fram till kl. 21.30 – f. John Bashobora predikar, förbön

Söndagen, 14 februari,
1a söndagen i fastan
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.30 – 15.00 – f. John Bashobora predikar, förbön

Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

 

 

Kungörelser, Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet, 7 januari 2016

  1. Nu på tisdag, har vi det ingen katekes för vuxna i Skövde.
  1. Nu på onsdag är det askonsdag, då börjar vi en ny liturgisk period under kyrkoåret – fastetiden. Denna dag firar vi mässan med välsignelsen och utdelandet av askan, mässorna firas kl. 18.00 både i Lidköping och i Skövde.

Askonsdagen är faste- och abstinensdag, det betyder att man äter högst ett mål om dagen och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete eller barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta men iakttar den föreskrivna abstinensen.

Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet av påsken. Fastetiden erinrar oss som är döpta om vårt dop och manar oss till omvändelse, så att vi värdigt kan fira påskens mysterium.

  1. Under fastetiden välkomnar vi till korsvägsandakten i vilken vi mediterar över Jesu Kristi passion. Korsvägsandakten i Lidköping äger rum på torsdagar efter mässan som börjar kl. 18.00; i Skövde hålls korsvägsandakten blir fredagar, efter kvällsmässa.
  1. Varmt välkomna till reträtt med f. John Bashobora. Reträtten börjar på lördag, program finns på anslagstavlan. Låt oss använda väl denna möjlighet till att lyssna på förkunnelse av evangeliet, det glada budskapet. F. John som är välkänt predikant kommer att predika under fyra dagar, låt oss redan i början av fastetiden våga offra vår tid för att lyssna till Guds ord, möta Gud under dessa gudstjänster.