Archive from januari, 2016
jan 30, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 31 januari – 7 februari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 31 januari – 7 februari 2016

Söndag, 31 januari, 4 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 1 februari, S:t Blasius, biskop och martyr,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 2 februari, Ingen gudstjänst
Onsdag, 3 februari, S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 4 februari, Den salige Nils Hermansson, biskop
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 5 februari, S:ta Agatha, jungfru och martyr
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 6 februari,
9.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 7 februari,
KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

jan 23, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 24 – 31 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 24 – 31 januari 2016

Söndag, 24 januari, 3 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping
18.00 Mässa på polska i Skövde
Måndag, 25 januari, Den helige aposteln Paulus omvändelse, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 26 januari, S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Katekes för vuxna
Onsdag, 27 januari,S:t Angela Merici, jungfru
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 28 januari, S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare
8.00 Mässa i Skövde
17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka
Fredag, 29 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 30 januari
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 31 januari, 4 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

jan 17, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 17 – 24 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 17 – 24 januari 2016
Söndag, 17 januari,
2 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Måndag, 18 januari,
S:t Eriks domkyrkas invigning, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 19 januari,
S:t Henrik, biskop och martyr 17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Katekes för vuxna
Onsdag, 20 januari,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 21 januari,
S:ta Agnes, jungfru och martyr
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 22 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 23 januari
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 24 januari,
3 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping
18.00 Mässa på polska i Skövde

 
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

Kungörelser, 2 söndagen under året, 17 januari 2016

1. Idag började barn och ungdomar vårterminen i katekesundervisning. Vi önskar dem alla, deras föräldrar och alla kateketer en rik Guds välsignelse.
2. Föräldramöte för första kommunionens grupp blir direkt efter mässan (i Skövde), i källaren.
3. Konfirmander i Skövde har sin undervisning nästa lördag, kl. 17.00.
4. Från och med imorgon, måndagen den 18 januari, ber vi tillsammans med alla kristna om kristen enhet. Böneveckan fortsätter fram till den 25 januari.
5. Vi välkomnar till katekes för vuxna, nu på tisdag, efter kvällsmässan i Skövde.
6. Nästa söndag firas också mässa i Falköping, kl. 14.00 och också mässa på polska i Skövde, kl. 18.00.

jan 10, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 10 – 17 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 10 – 17 januari 2016
Skaraborgs katolska församling

Söndag, 10 januari, Herrens dop
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
Efter mässan – Caritas grupp möte
14.00 Mässa i Mariestad
Måndag, 11 januari,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 12 januari,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Onsdag, 13 januari, S:t Hilarius av Poitiers, biskop och kyrkolärare
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 14 januari,
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 15 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 16 januari
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 17 januari, 2 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.

Dagens kollekt går till kapucinbrödernas missionsverksamhet.
Vi är mycket tacksamma för alla era gåvor.
Kungörelser, Herrens dop, 10 januari 2016
1. Katekesundervisning för alla barn och ungdomar börjar nästa söndag, den 17 januari.
2. Caritas grupp:
”I vår församling Caritas grupp arbetar vi med att både utföra barmhärtiga handlingar och anordna aktiviteter för att skaffa medel till det.
Våra mål är att kunna hjälpa våra medmänniskor i nöd, sjukdom eller i fängelse. Men även ta hand någon gång om året om vara seniorer. För att kunna fortsätta behöver vi fler engagerade församlingsmedlemmar som kan medverka med både förslag och genomförande av aktiviteter. Alla är välkomna till vårt första möte för 2016 efter högmässan i Skövde.”
3. Föräldramöte för första kommunionens grupp blir nästa söndag, 17 januari, efter mässan i Skövde.
4. Det finns bestämda datum för rosenkransen i Skara domkyrka under detta år. Låt oss använda denna möjlighet till den gemensamma bönen.
5. Vi välkomnar till en karismatisk reträtt med f. John Bashobora som äger rum i vår församling den 13 till 16 februari.
6. Nästa söndag, kl. 10.00, firas mässa på kroatiska i Skövde.

jan 2, 2016 - Kungörelser    No Comments

karismatisk reträtt med f. John Bashobora

Välkomna till karismatisk reträtt
med f. John Bashobora
med förbön om helande och befrielse

”Kom till mig, alla ni som är tyngda
av bördor jag skall skänka är vila.” (Matt11:28)
13-16 februari 2016
Skaraborgs Katolska Församling
S:t Brynolf och S:ta Helena
Skolgatan 17, Skövde

 

Program 13 – 16/2 2016

Lördag den 13 februari
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan, fram till kl. 21.30 – f. John predikar, förbön om helande och befrielse

Söndag den 14 februari
11.30 Mässa i Skövde
13.00 – 13.30 fikapaus
13.30 – 15.00 – f. John predikar, förbön om helande och befrielse

Måndag den 15 februari
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan, fram till kl. 21.30 – f. John predikar, förbön om helande och befrielse

Tisdag den 16 februari
18.00 Mässa i Skövde
Efter mässan, fram till kl. 21.30 – f. John predikar, förbön om helande och befrielse
Avslutning
Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Obs! En kollekt tas upp åt f. Johns Bashobora för att bidra till föräldralösa barn i Uganda.
Bra och ta med sig bibeln, anteckningsblock och penna.
Fader John Baptist Bashobora föddes den 5 december i Uganda 1946. Vid två års ålder förlorade han sin far utan att veta om det eftersom han uppfostrades av sin farbror och hans fru som aldrig berättade för honom att de är inte var hans biologiska föräldrar. Ändå fram till sin prästvigning levde John omedveten om detta och trodde att de var hans föräldrar.
På prästvigningsdagen berättade hans farbrors fru sanningen för John att de inte var hans biologiska föräldrar och att hon förgiftade hans far och även försökte förgifta John när han var liten. Hon gav honom förgiftad gröt i en skål men lille John gjorde ett korstecken över maten innan han skulle äta och då gick skålen sönder i små bitar. Hon berättade om hur svartsjuk hon var på deras kärlek till varandra som rådde i hans familj och även att hon var svartsjuk på att lille John var ett mycket intelligent barn, mer än hennes egna barn. Hans farbrors fru bad John i samband med prästvigningen att han ska förlåta henne för det hemska dådet hon begick. John förlät henne i Jesu namn. John fick också veta att hans biologiska mor efter makens död försköts och av hans farbror och hans fru kördes i väg från deras by för alltid. Nu bor f. Johns mor någon annanstans. John bestämde sig för att hitta sin biologiska mor och han lyckades hitta henne och återfick sin familj. F. John lärde känna Jesus i mycket tidigt åldern. Redan i grundskolan såg han en bild av Jesusbarnet på väggen. Från början visste John inte vem det lilla Jesusbarnet var men kateketerna läste ur Bibeln för honom och att detta Jesusbarn växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Lille John tänkte att han också ville bli lika klok och växa i vishet i Guds nåd precis som Lille Jesusbarnet. När han var sju år berättade kateketerna för honom att alla barn är Jesu kropp. Då frågade lille John Jesus: ”Om vi är din kropp, kan du använda mig som ditt redskap så att jag kan beröra människor och de kommer bli helade ”? Jesus hörde denna begäran. Vid 10 års ålder började han det lägre seminariet för unga eftersom han ville bli som Jesus. Han vägrade till en början att vara en präst, eftersom han förknippade präster med döden. På den tiden när John var liten leddes bönerna i kyrkan av kateketerna. Det var ont om präster. Prästen kallades till byn bara i nödfall när någon var döende för att ge det heliga sakramentet med smörjelse för de döende. När en präst visade sig i byn då visste alla att någon hade dött.
John visste att han inte kunde bli präst, eftersom hans far alltså farbror var en polygamist. Hans farbror hade en annan fru och söner från polygami familjer kunde inte vigas till präster. Men i byn fanns en klok präst som såg intelligens och visdom hos den lille pojken John och lät honom gå vidare till nästa nivå till högre seminariet.
Sedan f. John var liten pojke var han alltid nära Jesus och betraktade alltid Jesus som sin bäste vän. John läste Bibeln och försökte leva precis så som det står skrivet i Bibeln, till exempel: John fastade i 40 dagar som Jesus. Som barn, träffade John två präster från Kanada som arbetade i Uganda. Dessa präster var redan involverade i den karismatiska förnyelsen. Prästerna bad för de sjuka, predikade Guds ord med helige Andens kraft. Efter Andra Vatikankonciliet förstod sig folket ännu inte på
karismatiker och därför trodde folk i byn att dessa två präster från Kanada tillhörde Pingstkyrkan och de skickades tillbaka hem.
När f. John upptäckte sin kallelse att bli präst beslöt han sig för att gå med i det Heliga Korsets Order i Uganda. Sedan åkte han till Indien för att göra sitt novitiat. Redan under tiden i Indien började f. John använda sig av förbön för de sjuka och bad i Jesu namn för deras helande. F. John återvänder hem till Uganda utan att ha avgett sina löften i novitiatet i Indien. Han prästvigdes 1972. Senare skickades han till Rom för att studera teologi och doktorerar i spiritualitet. I Rom ansluter sig f. John till karismatiska förnyelsen och där träffar han människor som hjälper honom att få djupare insikt om de gåvor som Gud gav honom. F. John får tillfälle att fördjupa sig i kunskaper om de karismatiska gåvorna under sin vistelse i Rom.
Senare återvänder p. John till sin by i Mbarara i Uganda. Han ser många föräldralösa barn och beslutar sig för att hjälpa dessa barn. F. John bygger det första barnhemmet i Uganda. Varje år kom flera föräldralösa barn till byn och han började bygga hus och skolor. Utöver uppfostran ville han ge barnen möjlighet till utbildning och möjlighet till ett bättre liv i framtiden. F. John är grundare till fonden Kristi vänner. Tack vore fonden byggde f. John två grundskolor, två gymnasieskolor och två barnhem där 5000 barn fick hjälp.
F. Johns starka tro på den levande Jesus i våra hjärtan har attraherat och berört många människor som söker Gud. På f. Johns förböner svarar Gud med kraft och många människor bli berörda i sitt hjärta, sin själ och sina sinnen. Många människor blir helade och befriade. F. John fick en mäktig smörjelse av Gud, han är fylld av den helige Ande, han talar i Anden och han tjänar troget sin kyrka. F. John lever i ständig bön och närvaro av Gud.
I sin stora ödmjukhet använder han sig av många nådegåvor, predikar Guds Ord på reträtter och förkunnar evangelium runt om i hela världen. F. John svarar med ett öppet hjärta på varje begäran om förbön, ägnar all sin tid åt att utbreda Gudsrike runt om i världen. En av f. John största reträtter ägde rum den6 juli 2013 i Polen i Warszawa på fotbollsstadion där 60 000 människor samlades. Bland dem fanns 500 präster, biskopar och även Polens primas var närvarande.

jan 2, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 3 – 10 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 3 – 10 januari 2016
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 3 januari,
Andra Söndagen efter Jul
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 4 januari,
8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 5 januari,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde

Onsdag, 6 januari,
Epifania – Herrens Uppenbarelse, högtid
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

Torsdag, 7 januari,
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 8 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Kateketmöte i Skövde

Lördag, 9 januari
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 10 januari,
Herrens dop, fest
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
Efter mässan – Caritasgrupp möte
14.00 Mässa i Mariestad

Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Kungörelser, Andra söndagen efter Jul, 3 januari 2016
1. Nu på onsdag firar vi Epifania – Herrens uppenbarelse, mässorna firas så som på söndag – kl. 9.00 i Lidköping och kl. 11.30 i Skövde.
2. Kateketer har sitt möte nu på fredag, efter mässan i Skövde.
3. Vårtermin av konfirmandundervisning i Skövde börjas nu på lördag, kl. 17.00.
4. Caritasgruppen har sitt möte nästa söndag efter mässan i Skövde.
5. Nästa söndag firas mässa i Mariestad, kl. 14.00.
6. Katekesundervisning för alla barn och ungdomar börjas söndagen den 17 januari.
7. Det finns bestämda datum för rosenkransen i Skara domkyrka under detta år. Låt oss använda denna möjlighet till den gemensamma bönen.
8. Vi välkomnar till en karismatisk reträtt med f. John Bashobora som äger rum i vår församling den 13 till 16 februari. Mer information finns på anslagstavla.