Archive from december, 2015
dec 20, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordnig & kungörelser 20-27 december 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 20 – 27 december 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 20 december,
4:e söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Måndag, 21 december,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 22 december,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde, möjlighet till bikt
Onsdag, 23 december,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde, möjlighet till bikt
Torsdag, 24 december, julafton
8.00 Mässa i Skövde
23.00 Julnattens mässa i Lidköping
23.00 Julnattens mässa i Skövde
Fredag, 25 december, Juldagen, Vår Herres Jesu Kristi födelse, högtid
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

Lördag, 26 december, S:t Stefanos, den förste martyren, fest
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Söndag, 27 december,
Den Heliga Familjen, fest
9.00 Mässa i Lidköping
12.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping
18.00 Mässa på polska i Skövde

28 december, De heliga oskyldiga barnen i Betlehem – mässa i Skövde kl. 8.00
29 december, femte dagen i juloktaven – rosenkransen i Skövde kl. 17.30, mässa i Skövde kl. 18.00
30 december, sjätte dagen i juloktaven – mässa och rosenkransen i Skövde kl. 18.00
31 december, sjunde dagen i juloktaven, nyårs afton – mässa och sakramental tillbedjan i Skövde kl. 18.00
1 januari, Guds heliga Moder Marias högtid – mässa i Skövde kl. 11.30; mässa i Lidköping kl. 16.00 (OBS TIDEN!)
2 januari – söndagsvigiljemässa i Skövde, kl. 18.00
3 januari, andra söndagen efter Jul – mässa i Lidköping kl. 9.00; mässa i Skövde kl. 11.30

 

Kungörelser – 4:e söndagen i Advent, 20.12.2015

1. Nu på tisdag och onsdag finns det möjlighet till bikt i Skövde efter kvälls mässor.

2. Nu på torsdag, 24 december, är det julafton, Julnattens mässor firar vi kl. 23.00, både i Lidköping och i Skövde.

3. På fredag firar vi Juldagen – vår Herres Jesu Kristi födelse, mässorna
firas så som på söndag – kl. 9.00 i Lidköping och kl. 11.30 i Skövde.

4. Annandag jul, 26 december, S:t Stefanos, den förste martyren, mässorna firas så som på söndag – kl. 9.00 i Lidköping och kl. 11.30 i Skövde.

5. Gudstjänstordning för dagarna till och med den 3 januari finns i kungörelseblad.

dec 12, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 13 – 20 december 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 13 – 20 december 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 13 december,
3:e söndagen i Advent
LIVETS SÖNDAG

9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan fikastund för församlingens seniorer
Måndag, 14 december, S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 15 december,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde
Onsdag, 16 december,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 17 december,
8.00 Mässa i Skövde
17.30 rosenkransen i Skara domkyrka
Fredag, 18 december,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 19 december,
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 20 december,
4:e söndagen i Advent

9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde

Kungörelser – 3:a söndagen i Advent, 13.12.2015

  1. Idag firas Livets söndag och kollekten går till Livets fond.
  1. Nu på tisdag välkomnar vi till katekes för vuxna i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.
  1. Torsdagen, den 17 december, kl. 17.30 ber vi Rosenkransen i Skara domkyrka.
dec 7, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 6-13 december 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 6 – 13 december 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 6 december,
2:a söndagen i Advent
församlingens adventsreträtt
8.30 möjlighet till bikt i Lidköping
9.00 Mässa i Lidköping, Nicolausfirande
10.00 undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan Nicolausfirande
Måndag, 7 december, S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 8 december, Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, (den Obefläckade Avlelsens högtid)
Barmhärtighetens jubelår inledas
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.00 Mässa i Lidköping
Onsdag, 9 december,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 10 december,
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 11 december,
8.00 Mässa i Skövde (obs tiden!)

Lördag, 12 december,
(åminnelsen av kyrkoinvigningen i Skövde)
9.00 reträtt i Gheez riten i Lidköping
9.00 Mässa på tagalog i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 13 december,
3:a söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan fikastund för församlingens seniorer
Kungörelser – 2:a söndagen i Advent, 6.12.2015

1. Tisdagen, den 8 december, på den Obefläckade Avlelsens högtid, inleder vi Barmhärtighetens jubelår. Påven Franciskus har skrivit en bön för detta år och han uppmanar alla troende att be denna bön. Bönen finns på lapparna i vapenhuset.
Denna dag, den Obefläckade Avlelsens högtid är den påbjudna högtiden, det betyder att vi är förpliktade att delta i den heliga mässan. Mässorna denna dag firas både i Skövde och i Lidköping, kl. 18.00

2. Nu på fredag firas mässan i Skövde kl. 8.00 på morgonen.