Archive from november, 2015
nov 29, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 29/11-6/12 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 29 november – 6 december 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 29 november,
1:a söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 30 november,
S:t Andreas, apostel, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 1 december,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde
Onsdag, 2 december,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 3 december,
S:t Francisco Xavier, präst
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 4 december,
församlingens adventsreträtt
17.00 möjlighet till bikt i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakten
i Skövde, möjlighet till bikt

Lördag, 5 december,
församlingens adventsreträtt
10.00 undervisning för barn, föredrag för ungdomar och vuxna, botandakt, möjlighet till bikt i Lidköping
16.30 undervisning för barn, föredrag för ungdomar och vuxna, botandakt, möjlighet till bikt i Skövde
17.00 konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
19.00 sakramental tillbedjan, därefter enkel måltid
Söndag, 6 december,
2:a söndagen i Advent
församlingens adventsreträtt
8.30 möjlighet till bikt i Lidköping
9.00 Mässa i Lidköping, Nicolausfirande
10.00 undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan Nicolausfirande
Kungörelser – 1:a söndagen i Advent, 29.11.2015

1. Dagens kollekt samlas för stiftets karitativa arbete.
2. Tisdagen, den 1 december, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.
3. Alla är hjärtligt välkomna till församlingens adventsreträtt den 4 – 6 december. Ett detaljerat program finns på de ljusgröna bladen i vapenhuset. Planera väl denna tid som ger os möjlighet till bikt och till att lyssna på Guds ord.
4. Idag efter mässan (i Skövde) blir det kyrkkaffe som förbereds av konfirmandgruppen. Ungdomar vill vid detta tillfälle samla pengar för konfirmandresa till Rom.
5. Den 8 december, på den Obefläckade Avlelsens högtid, inleder vi Barmhärtighetens jubelår. Påven Franciskus har skrivit en bön för detta år och han uppmanar alla troende att be denna bön. Bönen finns på lapparna i vapenhuset.

nov 22, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 22-29 november 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 22 – 29 november 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 22 november, Kristus Konungens dag, högtid
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping

Måndag, 23 november, S:t Clemens I, påve och martyr
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 24 november, S:t Andreas Dung Lac, präst och hans följeslagare, martyrer
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde
Onsdag, 25 november, Den salige Niels Stensen, biskop
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 26 november,
8.00 Mässa i Skövde
17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka
Fredag, 27 november,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan
i Skövde

Lördag, 28 november,
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 29 november, 1:a söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov,
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – Kristus Konungens dag, 22.11.2015
1. Tisdagen, den 24 november, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.
2. Torsdagen, den 26 november, kl. 17.30 ber vi rosenkransen i Skara domkyrka. Varmt välkomna.
3. Nästa söndag den 29 november firar vi första söndagen i Advent.
4. Alla är hjärtligt välkomna till församlingens adventsreträtt den 4 – 6 december. Reträtten kommer att ledas av p Christoph Hermann S.J. rektor för prästseminariet i Uppsala. Ett detaljerat program finns på de ljusgröna bladen i vapenhuset. Planera väl denna tid som ger os möjlighet till bikt och till att lyssna på Guds ord.
5. Caritasgruppen har anordnar brödförsäljning (och kyrkkaffe) idag. Vi tackar dem som har hjälpt till samt välkomnar alla till att stödja församlingens caritasarbete.

nov 15, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser, 15 – 22 november 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 15 – 22 november 2015
Skaraborgs katolska församling
Söndag, 15 november, 33 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 16 november, S:ta Margareta av Skottland
8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 17 november, S:ta Elisabeth av Ungern, ordenskvinna
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde

Onsdag, 18 november, Petrus- och Paulus basilikornas invigningsdag
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 19 november,
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 20 november,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Kateketsmöte i Skövde

Lördag, 21 november,
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 22 november, Kristus Konungens dag, högtid
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde;
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – 33:a söndagen under året B, 15.11.2015

1. På tisdag, den 17 november, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan, alla är varmt välkomna till detta gemensamma möte som ger oss möjlighet att fördjupa vår tro.
2. Kateketer har sitt möte på fredag, 20 november, efter mässan i Skövde.
3. Konfirmandundervisning i Skövde blir på lördag, 21 november, kl. 17.00 i Skövde.
4. Katekesundervisning för barn och ungdomar blir nästa söndag, i Lidköping efter mässan och i Skövde kl.10.00.
5. Nästa söndag firar vi Kristus Konungens högtid som är den sista söndagen i kyrkoåret. Om två veckor, den 29 november firar vi första söndagen i Advent.
6. Caritasgruppen har sitt möte idag, efter mässan i Skövde. Vi välkomnar alla som vill engagera sig i ”Caritas-arbete.”
7. Vi tackar så mycket alla som hjälpte till vid senaste brödförsäljning som vi hade i Skövde. Nästa brödförsäljning blir nästa söndag, den 22 november i Skövde, alla som kan hjälpa till ombes att skriva sina namn på listan i vapenhuset.
8. Advents reträtt i vår församling blir 4 – 6 december och den leds av p. Christoph Herrman SJ, rektor för prästseminariet i Uppsala. Kom ihåg att reservera den tiden för vår andliga förnyelse genom bikten och möjlighet till att lyssna på Guds ord.
9. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Assisi.
10. Idag efter mässan blir det också kyrkkaffe som förbereds av konfirmandgruppen. Ungdomar vill vid detta tillfälle samla pengar för konfirmandresa till Rom. Låt oss vara generösa och stödja dem.

nov 7, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser 8-15 november 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 8 – 15 november 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

 

 

Söndag, 8 november, 32 söndagen under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde; föräldramöte för grupp 1, 2, 3

11.30 Mässa i Skövde

14.00 Mässa i Mariestad

 

Måndag, 9 november, Lateranbasilikans invigningsdag, fest

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 10 november, S:t Leo den store, påve och kyrkolärare

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde

 

Onsdag, 11 november, S:t Martin av Tours, biskop

18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

 

Torsdag, 12 november, S:t Josafat, biskop och martyr

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 13 november

18.00  Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 14 november

11.00 Mässa på tagalog i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndag, 15 november, 33 söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:

27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – 32:a söndagen under året B, 8.11.2015

 

  1. På tisdag, den 10 november, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.

 

  1. På lördag, den 14 november, kl. 11.00 firas mässa på tagalog i Skövde.

 

  1. Mässa på kroatiska firas nästa söndag, 15 november, kl. 10.00 i Skövde.

 

  1. Caritasgruppen har sitt möte nästa söndag, den 15 november, efter mässan i Skövde. Vi välkomnar alla som vill engagera sig i ”Caritas-arbete.”

 

  1. Vi tackar så mycket alla som hjälpte till vid senaste brödförsäljning som vi hade för två veckor sedan i Skövde. Nästa brödförsäljning blir den 22 november i Skövde, alla som kan hjälpa till ombes att skriva sina namn på listan i vapenhuset.

 

  1. Advents reträtt i vår församling blir 4 – 6 december och den leds av p. Christoph Herrman SJ, rektor för prästseminariet i Uppsala. Detaljerat program kommer snart.

 

  1. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Assisi.

 

  1. Den 19 oktober avled Heinrich Bristle. Begravningsgudstjänst äger rum på fredag, 13 november, kl. 12.30 i Hoppets kapell på Södra begravningsplatsen i Lidköping. Vi kommer ihåg den avlidne Heinrich och hans familj i våra böner.