Archive from oktober, 2015
okt 31, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser 1-8/11. 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 1 – 8 november 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 1 november, Alla helgons dag, högtid
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde
Måndag, 2 november, Alla själars dag
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Tisdag, 3 november, S:t Martin de Porres, ordensman
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Onsdag, 4 november, S:t Carlo Borromeo, biskop
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 5 november
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 6 november
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan
i Skövde
Lördag, 7 november
9.00 Mässa i geez-riten i Lidköping
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 8 november, 32 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde; föräldramöte för grupp 1, 2, 3
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Mariestad
ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – Alla helgons dag, 1.11.2015
1. Under november månad ber vi för våra avlidna nära och kära. Låt oss komma ihåg dem i våra böner.
Skriv era avlidnas namn på lapparna som finns i vapenhuset, vi ber för dem under rosenkransen i november och inför söndags mässor.
2. På måndag firar vi Alla själars dag, mässa i Skövde firas denna dag kl. 18.00
3. Den som under veckan 1 – 8 november besöker en kyrkogård och ber för de avlidna får plenaravlat (fullkomlig avlat) (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner och i den uppriktiga viljan att undvika all synd)
4. Mässa i geez-riten firas i Lidköping, lördag, den 7 november, kl. 9.00
5. Nästa söndag, 8 november, är det undervisning för barn och ungdomar. Föräldramöte för grupp 1,2,3 i Skövde äger rum kl. 10.00.
6. Caritasgruppen har bestämt datum för brödförsäljning i Skövde: 22 november. Anmäl er på listan om ni kan baka.
7. De som är villiga att hjälpa till kyrkkaffe (i Skövde) (bakning, förberedelse, städning) ombes att anmäla sig på listan i vapenhuset.

okt 24, 2015 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 25 oktober – 1 november

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 25 oktober – 1 november 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 25 oktober, 30:e söndagen under året 9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

14.00 Mässa i Falköping

Måndag, 26 oktober, 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 27 oktober 18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Onsdag, 28 oktober, S:t Simon och S:t Juds, apostlar, fest 18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 29 oktober 8.00 Mässa i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka

Fredag, 30 oktober 18.00  Mässa och sakramental tillbedjan
i Skövde
Lördag, 31 oktober 16.00 Mässa i maronitisk riten i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 1 november, Alla helgons dag, högtid 9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

18.00 Mässa på polska i Skövde

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:

27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – 30:e söndagen under året,

 1. Nästa söndag, 1 november, firar vi Alla helgons dag, högtid.
 1. Caritas gruppen önskar anordna ett loppis under hösten men hjälp från församlingen behövs. Anmäl er på listan om ni vill hjälpa till.
 1. Caritas gruppen har bestämt datum för brödförsäljning: 22 november. Anmäl er på listan om ni kan baka.
 1. Det blir kyrkkaffe varannan söndag. Anmäl dig om du kan ställa upp med bakning eller förberedelser/städning.
 1. Denna vecka blir det ingen vuxenkatekes på tisdag.
 1. Mässa på polska i Skövde firas nästa söndag, kl. 18.00. (Msza sw. po polsku, w Skövde, w nastepna niedziele, godz. 18.00.)
okt 17, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 18 – 25 oktober 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 18 – 25 oktober 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 18 oktober, 29:e söndagen under året, Missionssöndagen 9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 19 oktober, S:t Paulus av korset, präst 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 20 oktober 17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

18.45 VUXENKATEKES i Skövde

Onsdag, 21 oktober 8.00 Mässa i Skövde
Torsdag, 22 oktober, S:t Johannes Paulus II, påve 8.00 Ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde
Fredag, 23 oktober 8.00  Ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde
Lördag, 24 oktober 17.00 Konfirmandundervisning i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 25 oktober, 30:e söndagen under året 9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

14.00 Mässa i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132)

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:

27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

 Kungörelser – 29:e söndagen under året, Missionssöndagen, 18.10.2015

 1. Caritas gruppen önskar anordna ett loppis i Skövde under hösten men hjälp från församlingen behövs. Anmäl er på listan om ni vill hjälpa till.
 1. Caritas gruppen har bestämt två datum för brödförsäljning: 25 oktober, alltså nästa söndag och 22 november. Anmäl er på listan om ni kan baka.
 1. Det blir kyrkkaffe (i Skövde) varannan söndag. Anmäl dig om du kan ställa upp med bakning eller förberedelser/städning.
 1. På tisdag, 20 oktober har vi katekes för vuxna i Skövde. Katekesen börjar efter mässan, kl. 18.45.
 1. Denna vecka på onsdag firar vi mässa kl. 8.00 i Skövde, på torsdag och på fredag firar vi ordets gudstjänst med den heliga kommunionen också på morgonen, kl. 8.00 i Skövde.
okt 11, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser 11-18 oktober 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 11 – 18 oktober 2015Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 11 oktober, den saliga jungfrun Maria av Rosenkransen, högtid 9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping (möjlighet till bikt under mässan)10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde
efter mässan – föräldramöte för grupp 4

14.00 Mässa i Mariestad

Måndag, 12 oktober, den helige Serafin av Montegranaro, ordensman 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 13 oktober, den salige Honoratus Kozminski, präst 17.30 Rosenkransen i Skövde18.00 Mässa i Skövde

18.45 VUXENKATEKES i Skövde

Onsdag, 14 oktober, S:t Calixtus I, påve och martyr 8.00 Mässa i Skövde
Torsdag, 15 oktober, S:ta Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare 8.00 Ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde
Fredag, 16 oktober, S:ta Margareta Maria Alacoque, jungfru 8.00 Ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde
Lördag, 17 oktober 18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 18 oktober, Missionssöndagen 9.00 Mässa i Lidköping10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRDMässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:

27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

 

Kungörelser – den saliga jungfrun Maria av Rosenkransen, 11.10.2015

 1. Under oktober välkomnar vi till gemensamma rosenkransbönen.
 1. Caritas gruppen önskar anordna ett loppis i Skövde under hösten, men hjälp från församlingen behövs. Anmäl er på listan om ni vill hjälpa till.
 1. Caritas gruppen har bestämt två datum för brödförsäljning i Skövde: 25 oktober och 22 november. Anmäl er på listan om ni kan baka.
 1. Det blir kyrkkaffe (i Skövde) varannan söndag med start idag, söndagen 11 oktober. Anmäl dig om du kan ställa upp med bakning eller förberedelser/städning. Listorna finns på anslagstavla.
 1. På tisdag, 13 oktober har vi katekes för vuxna i Skövde. Katekesen börjar efter mässan, kl. 18.45.
 1. Denna vecka på onsdag firar vi mässa kl. 8.00 i Skövde, på torsdag och på fredag firar vi ordets gudstjänst med den heliga kommunionen också på morgonen, kl. 8.00 i Skövde.
 1. Nästa söndag, den 18 oktober, firar vi Världsmissionssöndagen. Mer information om Missio Sverige finns på anslagstavla.
 1. Mässa på kroatiska firas nästa söndag i Skövde, kl. 10.00.