Archive from september, 2015
sep 26, 2015 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 27 september – 4 oktober 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 27 september – 4 oktober 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 27 september, 26:e söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde, kyrkoherdens installation
14.00 Mässa i Falköping
Måndag, 28 september, S:t Venceslaus, martyr
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 29 september, S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar, fest
17.30 Rosenkransen i Skövde (OBS tiden!)
18.00 Mässa i Skövde
18.45 VUXENKATEKES i Skövde
Onsdag, 30 september, S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 1 oktober, S:t Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare 8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 2 oktober, De heliga skyddsänglarna, första fredagen i månaden 18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 3 oktober
9.00 Mässa i geez-riten i Lidköping
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 4 oktober, den helige Franciscus av Assisi, högtid
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde
ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,
6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec
Kungörelser – 26:e söndagen under året, 27.09.2015

1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen.
Vi välkomnar varmt till denna gemensamma, meditativa bönen.
2. På tisdag, 29 september, har vi katekes för vuxna. Den börjar efter mässan, kl. 18.45. Alla är välkomna till detta möte som ger oss möjlighet att fördjupa vår tro.
3. Nästa söndag, 4 oktober, firar vi i högtiden till minne av den helige Franciskus av Assisi, den franciskanska ordens grundare.
Novenaböner inför denna högtid ber vi efter varje mässa, till och med den 3 oktober.
4. Caritasgruppen har sitt möte nästa söndag efter mässan i Skövde. Man ska ta upp grundläggande frågor om verksamheten samt planera höstens aktiviteter. Flera engagerade församlingsmedlemmar behövs. Välkomna till mötet!
5. Möjlighet till bikt finns under mässa på söndagar, efter mässorna på vardagar eller en annan tid efter en överenskommelse med prästen. På bordet i vapenhuset finns en broschyr ”Stöd för samvetsrannsakan” som kan hjälpa till en bra förberedelse inför bikten.
6. Välsignelse av husdjur kommer att äga rum den 5 oktober, måndag, kl. 18.00 i Skövde.

sep 19, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 20 – 27 september 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag 20 september, 25:e söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Högmässa i Skövde
Måndag 21 september, S:t Matteus, apostel, fest
8.00 Mässa och rosenkrans i Skövde
Tisdag 22 september
18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde
Onsdag 23 september, S:t Pio av Piertrelcina, präst
18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde, KATEKES FÖR VUXNA
Torsdag 24 september, Alla Sveriges skyddshelgon
8.00 Mässa i Skövde
Fredag 25 september,
18.00 Mässa, sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag 26 september
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag 27 september, 26:e söndagen under året
9.00 Mässa och katekes för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Katekes för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Högmässa i Skövde, kyrkoherdens installation
14.00 Mässa i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132)

Kungörelser:

1. Förra söndagens kollekt i hela vår församling blev 6 426 SEK och dessa pengar skickades till Caritas Sverige för att bistå de flyktingar som nu är på väg genom Europa. Vi tackar så mycket Er alla för er generositet.

2. Under den kommande veckan firar vi: på måndag – S:t Matteus, apostel, fest; på onsdag – S:t Pio av Pietrelcina; på torsdag – Alla Sveriges skyddshelgon.

Novenaböner inför den helige Pios minnesdag, ber vi, till och med onsdag, varje dag efter mässan.

3. Caritativa gruppen i vår församling träffas idag efter mässan. De som inte kan närvara, men ändå är intresserade, kan lämna namn och telefonnummer till expeditionen i Skövde, så blir ni kontaktade. Var och en behövs. Alla hälsas också varmt välkomna!

4. Dekanen f. Tobias Unnerstål från Göteborg besöker vår kyrka söndagen den 27 september, då p. Marek Gil installeras som kyrkoherde i högmässan kl. 11.30 i Skövde.

5. Katekes undervisning för barn och ungdomar blir nästa vecka, söndagen den 27 september; undervisningen börjar kl. 10.00.

6. Vi börjar på nytt med katekes för vuxna. Första möte äger rum den 23 september, onsdag, efter kvälls mässa och rosenkransen i Skövde. Den första katekesen handlar om den helige pater Pio. Alla är varmt välkomna.

7. Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) organiserar vuxenutbildnings kurs med p. Philip Geister med tema: ”Död, uppståndelse och evigt liv”.
Mer information: http://www.kpn.se/kurser.html

 

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00: 27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,
6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

sep 12, 2015 - Kungörelser    No Comments

Veckans gudstjänstordning och kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 13 – 20 september 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

 

Söndag 13 september, 24:e söndagen under året   

9.00 Mässa och katekes för barn och ungdomar i Lidköping; efter mässan – föräldramöte för alla grupper

10.00 Katekes för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Högmässa i Skövde

14.00 Mässa i Mariestad (Marieholmskyrkan)

Måndag 14 september, Det heliga korsets upphöjelse, fest         

18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde (obs tiden!)

Tisdag 15 september, Den saliga jungfrun Marias smärtor           

18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde

Onsdag 16 september, S:t Cornelius, påve och S:t Cyprianus, biskop, martyrer                   

18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde

Torsdag 17 september, Den helige Franciskus stigmatisering       

8.00 Mässa i Skövde

Fredag 18 september       

18.00 Mässa, sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag 19 september

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag 20 september, 25:e söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Högmässa i Skövde; efter mässan – den caritaviva gruppens möte

 Kungörelser:

  1. Herdabrev från de nordiska biskoparna angående den aktuella flyktingsituationen. (mer hittar Ni på: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/
  1. Dagens kolletkt, från alla församlingar i hela Norden, kommer att gå till att bistå de flyktingar som nu är på väg genom Europa. Tack så mycket för er generositet.
  1. Under den kommande veckan firar vi: på måndag – det heliga korsets upphöjelse, fest, denna dag firar vi mässan kl. 18.00 i Skövde; på tisdag – den saliga jungfrun Marias smärtor; på onsdag – S:t Cornelius, påve och S:t Cyprianus, biskop, martyrer; på torsdag – den helige Franciskus stigmatisering;
    På måndag börjar vi också novena, niodagarsbön inför den helige Pios minnesdag, novena böner ber vi, från och med måndag, varje dag efter mässan.
  1. Caritativa gruppen i vår församling träffas i Skövde nästa söndag den 20 september efter mässan. De som inte kan närvara, men ändå är intresserade, kan lämna namn och telefonnummer till expeditionen i Skövde, så blir ni kontaktade. Var och en behövs. Alla hälsas också varmt välkomna!
  1. Dekanen f. Tobias Unnerstål från Göteborg besöker vår kyrka söndagen den 27 september, då p. Marek Gil installeras som kyrkoherde i högmässan kl. 11.30 i Skövde.
  1. Nästa katekes undervisning för barn och ungdomar blir om två veckor, söndagen den 27 september.
  1. Vi börjar på nytt med katekes för vuxna. Första möte äger rum den 23 september, onsdag, efter kvälls mässa och rosenkransen i Skövde.

 

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00: 27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde: planeringen kommer snart

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,

6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

sep 5, 2015 - Kungörelser    1 Comment

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING, 6 – 13 septemberSkaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag 6 september23:e söndagen under året 9.00 Mässa i Lidköping11.30 Högmässa i Skövde

19.00 Mässa i maronitisk rit i Skövde

Måndag 7 september 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag 8 septemberDen saliga jungfru Marias födelse 18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde
Onsdag 9 september 18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde
Torsdag 10 september 8.00 Mässa i Skövde
Fredag 11 september 18.00 Mässa, sakramental tillbedjan
i Skövde
Lördag 12 septemberDen saliga jungfru Marias namn 11.00 Mässa på tagalog i Skövde17.00 Katekes för konfirmander i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag 13 september24:e söndagen under året 9.00 Mässa och katekes i Lidköping, efter mässan föräldramöte för alla grupper10.00 Katekes i Skövde

11.30 Högmässa i Skövde

14.00 Mässa i Mariestad (Marieholmskyrkan)

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRDMässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov,
(ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00: 27 sept, 25 okt,
22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde: planeringen kommer snart

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,
6 dec (endast Skövde), 20 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec